578

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γαλατά

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -1Ο Διευθυντής, το Διδακτικό Προσωπικό και οι μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου Γαλατά ευχαριστούν θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου για τις ενέργειες που έκανε προκειμένου να τοποθετηθούν στο σχολείο έξι πίνακες μαρκαδόρου, έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο βιντεοπροβολείς και δύο διαδραστικοί πίνακες.
Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η άριστη συνεργασία τους με το σχολείο για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του κοινού στόχου που δεν είναι άλλος από την πρόοδο των παιδιών και τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων
Ο Διευθυντής του Σχολείου
Παπανικολάου Κων/νος
Αναρτήθηκε 26 Οκτωβρίου 2021, 15:35

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-2