559

Εξαγωγές από το Κρυονέρι την περίοδο της Τουρκοκρατίας
του Κώστα  Σακαρέλου
ΚΡΥΟΝΕΡΙΣτο Αρχείο του Αλή πασά(1) υπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες, σχετικές με τις εξαγωγές προϊόντων μέσω του λιμανιού του Κρυονερίου. Μία από αυτές περιέχεται σε σημείωμα τελώνη της εποχής εκείνης.
Πιο συγκεκριμένα, στις 30 Οκτωβρίου του 1815 ο Χριστόδουλος Σωτηρόπουλος, «ντατζαδόρος» (= δασμοτελώνης/τελώνης) του Γαλατά, με «τεσκερέ» του (= σημείωμα) ενημέρωσε τον Αντώνη Κλεισούρα ότι, σύμφωνα με την «προσταγήν του Αλήμπεη, μουσελίναγα» (Μεσολογγίου), μπορούσε να κάνει εξαγωγή καλαμποκιού χωρίς κανένα εμπόδιο και με τα ισχύοντα για όλους «αντέτια» (= θέσμια, εδώ δοσίματα).
Στον «τεσκερέ» ο Αλήμπεης αναφέρεται ως μουσελίμαγας του «Σαλή(χ) πασά», ένδειξη ότι το Μεσολόγγι είχε περάσει, μέσω του γνωστού συστήματος ενοικιάσεων και υπενοικιάσεων προσόδων, στη δικαιοδοσία του τριτότοκου γιου του Αλή, Σαλήχ πασά.
Η εξαγωγή είχε προγραμματιστεί να γίνει από το «σκάλωμα Κρύο Νερό», το σημερινό Κρυονέρι, όπου ήταν η έδρα του «ντατζαδόρου».
Η σφραγίδα του εγγράφου είναι δυσανάγνωστη· αμυδρά διακρίνονται ίχνη γραμμάτων που επιτρέπουν τη διαπίστωση ότι είναι ελληνική.
Γράφει χαρακτηριστικά ο Χριστόδουλος Σωτηρόπουλος:
»Εγό ο Χρειστόδουλος Σοτηρόπουλο ντατζαδορος του Γαλατά δινο τον δεσκερέ μου του Αντονι Κλείσούρα το όσο καλάμπόκι ίθελη μπαρκαρίσι εις το σκάλομα Κρίο Νερό έχει το ελέφτερο κατά τιν πρόσταγη του Αλεί μπει μουσελίμάγα του υψιλότάτου Σαλί πάσιά αφέντι μας κε έχι να πλερόνι τα σινίθισμένα αντέτια τουν αφέντάδον ος κάθός πλερόνουνε όλι όχι άλο.
(τ.σ.)
1815
30: Οκτονβρίου
Γαλάτά
(1) Διετέλεσε πασάς των Ιωαννίνων από το 1788, που άρπαξε το πασαλίκι των Ιωαννίνων από τον πασά Αλή Ζοτ, εκμεταλλευόμενος την απουσία του δευτέρου σε εκστρατεία στον Δούναβη, μέχρι τις 24 Ιανουαρίου του 1822, που σκοτώθηκε από τον Κιοσέ Μεχμέτ (κατ’ άλλους από τον Αλή Χασάν), τον απεσταλμένο του Χουρσίτ.
Πηγή: Αρχείο Αλή πασά, Τόμος Β΄, 1809 – 1817, σελ. 614, [816], 1φ., 19Χ13 – 1230

Αναρτήθηκε 11 Φεβρουαρίου 2021, 11:10