561

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Μ Α Θ Η Τ Ω Ν
538-APC - SXOLEIOΑγαπητοί γονείς, σχετικά με τις εγγραφές για φοίτηση μαθητών/τριών στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σας ενημερώνουμε ότι:
1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 01/03/2021 μέχρι και 20/03/2021, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:15΄ μέχρι 14:00΄) στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
2. Στην Πρώτη (Α΄) τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσα παιδιά συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία, όσα δηλαδή γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.
Aπαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:
1. Aίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.
2. Αποδεικτικό στοιχείο (ΔΕΗ,ΟΤΕ) από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
3. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Γαλατάς, 26-02-2021
-Ο-
Διευθυντής του Σχολείου
Παπανικολάου Κωνσταντίνος
Αναρτήθηκε 26 Φεβρουαρίου 2021, 17:50