540

Ανακοίνωση εγγραφές μαθητών
IMG_20 (2)Αγαπητοί γονείς, σχετικά με τις εγγραφές για φοίτηση μαθητών/τριών στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σας ενημερώνουμε ότι:
1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 15/05/2020 μέχρι και 29/05/2020, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:15΄ μέχρι 14:00΄) στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου.
2. Στην Πρώτη (Α΄) τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσα παιδιά συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία, όσα δηλαδή γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.
3. Aπαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:
α. Αποδεικτικό στοιχείο (ΔΕΗ,ΟΤΕ) από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Γαλατάς, 14-05-2020
-Ο-
Διευθυντής του Σχολείου
Παπανικολάου Κωνσταντίνος
Αναρτήθηκε 14 Μαΐου 2020, 21:00