ΓΑΛΑΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 
 
 
 
 
Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Γαλατά
 
 
 
Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Γαλατά ιδρύθηκε το έτος 1982.
Το Καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ.
Αριθμ. 111/1982 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Είναι δε εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου με αύξοντα αριθμό 394 και ημερομηνία 06/10/1982. Όπως ορίζει το Καταστατικό στο 1ο του Άρθρο, σκοποί του Συλλόγου είναι: 

♦ Η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων της περιοχής, καθώς και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

 ♦ Η μορφωτική και πολιτιστική πρόοδος των κατοίκων της περιοχής καθώς και η συλλογική δραστηριότητα για τη βελτίωση των συνθηκών στους τομείς:.
κοινωνική μέριμνα, υγεία, παιδεία, Περιβάλλον ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ.

♦ ΟΙ φροντίδες ΚΑΙ νόμιμες ενέργειες προς ΚΑΘΕ Κατεύθυνση ΓΙΑ ΤΗ Δημιουργία διαφόρων Έργων ΣΤΗΝ παραπάνω Περιοχή.

♦ Η συμμετοχή σε κάθε δίκαιο αγώνα του Λαού για την κατάκτηση και κατοχύρωση δημοκρατικών δικαιωμάτων, καθώς και η δημιουργική συμμετοχή στην κοινωνική πρόοδο.


Ως ιδρυτικά Μέλη υπογράφουν 53 κάτοικοι του χωριού, με πρώτους τους: 

• Κώστα Γ. Σακαρέλο,
• Παναγιώτη Ιω. Παπαδόπουλο,
• Δημήτριο Ιω. Παπαδόπουλο,
• Νικόλαο Αλ. Βαλή,
• Κων / νο Αλ. Βαλή,
• Βασίλειο Ιω. Χουλιάρα,
• Σπύρο Ιω. Χουλιάρα,
• Γρηγόριο Γ. Σακαρέλο,
• Γεώργιο Ζ. Κόρρα,
• Γεώργιο Δ. Κόρρα κ.α.

 
 
 
Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος
Γαλατά "Άγιος Πέτρος"
 

 
 
Γραφείο Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Γαλατά "Άγιος Πέτρος"


 
 
 
 
 
 
POWERED BY SigmaWeb's SiteBuilder